Fredagspass: TEKST PÅ MUNCH, VOL.1 UFERDIG

Seks uker før åpningen av nye MUNCH byr vi på et mylder av opplevelser i et helt nytt festivalkonsept, nært knyttet til Edvard Munchs kunstnerskap og teksten som kilde til kunstnerisk utfoldelse.

Arrangement

MUNCH, Bjørvika

Når er noe egentlig ferdig? Og kan det uferdige ha en særlig verdi? Med utgangspunkt i disse spørsmålene inviterer vi til en todagers tekstfestival i et «uferdig» bygg, seks uker før den offisielle åpningen av nye MUNCH. Temaet «uferdig» er inspirert av Edvard Munchs egne tekster, som består av notater, utkast og litterære forsøk, og som er en del av museets samling. De færreste av disse ble publisert i Munchs levetid, likevel var de for ham et viktig verktøy for å bearbeide og utvikle tanker, erfaringer og ideer. Mange av tekstene var direkte knyttet til motiver han jobbet med.

Program og mer om festivalen her