MiniMUNCH: Barnas kunstdag Kom og mal deg selv

Vi ønsker å sette barnas kunstopplevelse i sentrum, og la dem møte kunsten på deres egne premisser.

Arrangement

Utstillingsbesøk og verksted

Passer for: barn fra 3-12 år, i følge med voksne
Varighet: ca 60 min.
Sted: Oppmøte i lobby 15 min i forkant

Hvordan ser vi oss selv og hverandre? Hent inspirasjon fra kunstneren Alice Neel, og kom og mal deg selv eller andre i verkstedet vårt med maleren Jinbin Chen.

Under Barnas kunstdag i september, viser vi en utstilling med den amerikanske kunstneren Alice Neel. Hun har laget mange portretter av venner og familie som tydelig viser personlighetene deres og forholdene mellom dem.

Vil du være med på danse-omvisning i utstillingene?

I denne danseomvisningen for barn bruker danserne fantasien til å leve seg inn i de ulike landskapene og hermer etter menneskene de ser i maleriene. De tar barna med på en reise gjennom det harde og det myke, det melankolske og det livlige, gjennom død og kjærlighet. Alt er formidlet med humor og lekenhet. Utfordring av etablerte kjønnsnormer og et fokus på skeive uttrykk er en underliggende tematikk. Det uttrykkes blant annet gjennom kostymer og lek med kjønnsstereotypiske kvaliteter, poseringer og bevegelser, som er materiale hentet fra forestillingen Blooming. Her er det ingen begrensninger for hvem du kan være! 

Vi har invitert maleren Jinbin Chen, som også maler følsomme portretter av mennesker han kjenner godt, til å hjelpe oss å male portretter av oss selv eller hverandre.