Vårpløying

Edvard Munch, 1916

Hester var et av Munchs favorittmotiver, særlig de første årene på Ekely. Dette er et typisk eksempel på hvordan han malte dyrene som jobbet på gården. Ofte møter de betrakteren direkte og i bevegelse. Gårdsdrift og annet fysisk arbeid tok stadig større plass kunsten hans, jo lenger han bodde på Ekely.