Visste du at… Munch malte på papp?

Hvorfor valgte Edvard Munch et så skjørt materiale, og hvilke konsekvenser får dette for konserveringen?

Flere av Edvard Munchs kunstverk er utført på papp, et materiale som er like skjørt som papir. Noen av disse verkene har tidligere blitt oppklebet på huntonittplater, en behandling man ikke lenger benytter seg av. Dette skyldes blant annet at treplaten inneholder syreholdig bestanddeler som kan skade pappen eller gjøre den mørkere, men også at selve behandlingen er irreversibel – skjørheten i fargelag og papp gjør det for risikabelt å skille delene.

Kunstverket Mannsportrett hadde opprinnelig et annet motiv på baksiden, men på et tidspunkt ble det besluttet å skille de to motivene ved å dele pappen på langs. Også de fire versjonene av Skrik, hvorav to befinner seg på MUNCH, en på Nasjonalmuseet og en i privat eie, er utført på papp. Hvorfor Edvard Munch valgte dette materialet og ikke lerret er et mysterium, men museets konservatorer jobber stadig med å bevare de skjøre verkene, og sørger på denne måten for at de kan oppleves av publikum i mange år fremover.

Flere historier fra bak kulissene her