ÅPEN UTLYSNING: KUNSTNER TIL SOLO OSLO PÅ MUNCH

Vi tilbyr en Oslo-basert kunstner mulighet til å utvikle sin praksis med en soloutstilling på MUNCH høsten 2023.

Admir Batlak og Elisabeth Jørgensen valgt til SOLO OSLO i 2023

Etter en åpen utlysning er Admir Batlak og Elisabeth Jørgensen valgt til henholdsvis kunstner og formidler til den tredje utgaven av SOLO OSLO.

Juryen har bestått av Amina Sahan, Karen Reini, Tove Aadland Sørvåg, Tominga O’Donnell og juryleder Steffen Håndlykken.

Juryuttalelse: 

Kunstner: Admir Batlak  
Med en tverrfaglig tilnærming har Admir Batlak markert seg i grenselandet mellom klesdesign og mote, tekstil og skulptur. Arbeidene hans gir konkret form til kulturelle koder gjennom tekstiler og andre materialer. Ved å bruke tradisjonelle skredderteknikker i et skulpturelt formspråk har Batlak vist seg som en nyskapende kunstner. Han har arbeidet både i gallerirommet og i offentlig rom, og har utvist en tydelig romforståelse. Både personlige erfaringer og aktuelle samfunnsspørsmål bidrar til konteksten for arbeidene til Batlak, og han har samarbeidet i en rekke tverrfaglige produksjonsteam. Kunstner er vurdert som kompatibel med formidler.  
   
Formidler: Elisabeth Jørgensen  
Elisabeth Jørgensen har en åpen, reflektert og inkluderende tilnærming til dialog og samarbeid med publikum. I sine tidligere prosjekter har Jørgensen vist en evne til å tilpasse formidlingen til forskjellige grupper. Hun har erfaring med å jobbe med både fysiske og digitale formater, og med ulike organisasjoner fra Pride Art til Nasjonalmuseet. Dette er en person som er tidlig i karrieren, og juryen anser at hun vil kunne dra nytte av talentutviklingsprogrammet. Formidler er vurdert som kompatibel med kunstner.  

SOLO OSLO-serien er del av MUNCHs satsning på samtidskunst, og startet med Sandra Mujinga på plan 10 i museet i januar 2022. Dette særegne rommet i «knekken» med hele 8 meter under taket inviterer til iøynefallende utstillinger. 
 
I samarbeid med arkitekt og ansatte på MUNCH inviteres en kunstner til å utvikle en nyprodusert separatutstilling til høsten 2023. Utstillingen ledsages av et uavhengig formidlingsprosjekt og det forventes at kunstner går i dialog med formidleren i utviklingen av sitt prosjekt.  
 
Oppdraget honoreres med 150.000 NOK. I tillegg vil det være produksjonsmidler tilgjengelig.

Hvem kan søke?

Kunstnere som er tidlig i karrieren og ønsker å utvikle sin praksis.  
 
Kunstner må være basert i Oslo under prosjektperioden (høst 2022 til oktober 2023).  Kunstner kan ikke stille ut verk alene eller i samarbeid med institusjoner/ visningslokaler/gallerier i Oslo inntil et år før utstillingsperioden. 
 
Søknadsfrist: 30.4.2022 
 
Digital innsendelse utlysning@munchmuseet.no 
Merk eposten med «Kunstner SOLO OSLO».  
 
Søknaden skal inneholde:
- Motivasjonsbrev (250 ord) 
- Kortfattet CV/bio  
- Portfolio over relevante prosjekter 
 
Alle vedlegg skal være i PDF-format (maks 10 MB). 
 
De innsendte søknadene vil bli juryert av en fagjury på MUNCH. Inntil seks søkere inviteres til intervju med juryen. I tildelingen vil juryen vektlegge kunstnerisk kvalitet og egnethet for oppdraget, herunder samarbeidsevne, formidlingsvilje og romforståelse.  
 
Søknadene vurderes uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. 
 
Tildelingen annonseres på MUNCH sine nettsider i løpet av uke 25. Det er dessverre ikke anledning til å gi individuell tilbakemelding.  
 
SOLO OSLO-serien er støttet av Talent Norge og Canica.