ÅPEN UTLYSNING: FORMIDLER TIL SOLO OSLO PÅ MUNCH

Vi tilbyr en Oslo-basert frilansformidler mulighet til å utvikle egen praksis innenfor samtidskunst i et talentutviklingsprogram. Oppdraget tildeles en person som er tidlig i karrieren, og som viser en egen vilje til å gå nye veier for å formidle kunst.

Admir Batlak og Elisabeth Jørgensen valgt til SOLO OSLO i 2023

Etter en åpen utlysning er Admir Batlak og Elisabeth Jørgensen valgt til henholdsvis kunstner og formidler til den tredje utgaven av SOLO OSLO.

Juryen har bestått av Amina Sahan, Karen Reini, Tove Aadland Sørvåg, Tominga O’Donnell og juryleder Steffen Håndlykken.

Juryuttalelse: 

Kunstner: Admir Batlak  
Med en tverrfaglig tilnærming har Admir Batlak markert seg i grenselandet mellom klesdesign og mote, tekstil og skulptur. Arbeidene hans gir konkret form til kulturelle koder gjennom tekstiler og andre materialer. Ved å bruke tradisjonelle skredderteknikker i et skulpturelt formspråk har Batlak vist seg som en nyskapende kunstner. Han har arbeidet både i gallerirommet og i offentlig rom, og har utvist en tydelig romforståelse. Både personlige erfaringer og aktuelle samfunnsspørsmål bidrar til konteksten for arbeidene til Batlak, og han har samarbeidet i en rekke tverrfaglige produksjonsteam. Kunstner er vurdert som kompatibel med formidler.  
   
Formidler: Elisabeth Jørgensen  
Elisabeth Jørgensen har en åpen, reflektert og inkluderende tilnærming til dialog og samarbeid med publikum. I sine tidligere prosjekter har Jørgensen vist en evne til å tilpasse formidlingen til forskjellige grupper. Hun har erfaring med å jobbe med både fysiske og digitale formater, og med ulike organisasjoner fra Pride Art til Nasjonalmuseet. Dette er en person som er tidlig i karrieren, og juryen anser at hun vil kunne dra nytte av talentutviklingsprogrammet. Formidler er vurdert som kompatibel med kunstner.  

Med utgangspunkt i en spesifikk målgruppes behov og erfaringer skal formidleren utvikle et særegent formidlingsprosjekt til en samtidskunstutstilling. Formidlingsprosjektet er en viktig del av MUNCHs satsing på samtidskunst, og hører til SOLO OSLO-serien. Formidlingsprosjektet vil være det tredje i serien og er tilknyttet SOLO OSLO III som åpner i oktober 2023. Deltagelsen skal gi deg som formidler en unik mulighet til å utvikle din praksis med støtte fra museets fagstab. Oppdraget honoreres med 150.000 NOK. Det vil også være produksjonsmidler tilgjengelig.

Hvem kan søke?

Vi ser etter personer som har en utadrettet og innovativ praksis med særlig fokus på å arbeide inkluderende. I utvelgelsen vil refleksjoner rundt samarbeid, målgruppetenkning og hva som kreves for å produsere et nyskapende formidlingsprosjekt vektlegges. 
 
De innsendte søknadene vil bli juryert av fagansatte på MUNCH. Inntil seks søkere inviteres til intervju med juryen. Du må være basert i Oslo under prosjektperioden (høst 2022 til høst 2023).  
 
Søknadsfrist: 30.4. 2022
 
Digital innsendelse: utlysning@munchmuseet.no  
Merk eposten med «Formidler SOLO OSLO».   
 
Søknaden skal inneholde: 
- Motivasjonsbrev for hvorfor du søker, samt en beskrivelse av målgruppen du ønsker å jobbe med (rundt 250 ord). 
- CV og referanser. 
- Portfolio over relevante tidligere prosjekter. 
 
Alle vedlegg skal være i pdf-format (maks 10 MB). 
 
Søknadene vurderes uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.  
 
Tildelingen annonseres på MUNCH sine nettsider i løpet av uke 25. Det er dessverre ikke anledning til å gi individuell tilbakemelding.   
 
SOLO OSLO-serien er støttet av Talent Norge og Canica.