Menneskeberget: høyre del

Menneskeberget: høyre del

Olje og kull på ugrundert bomullslerret
1926–1929

Inventarnr: MM.M.00935

Catalogue raisonné: Woll M 1605

place-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-image

Detaljer

Kommentar
Malt på tynt, ugrundert bomullslerret.
Tittel Menneskeberget: høyre del (NO) The Human Mountain: Right Part (EN) Der Menschenberg: rechte Seite (DE)
Kunstner Edvard Munch, Norsk
Datering 1926–1929
Klassifikasjon Malerier
Materiale/teknikk Olje og kull på ugrundert bomullslerret
Mål Bilde: 272 × 137 cm
Signatur Usignert
Eie/Samling Munchmuseet
Inventarnummer MM.M.00935
Bibliografi
Tveit, Eva Storevik, Edvard Munchs monumentale aulaskisser: Porøs maling, fleksibilitet og opprulling, upublisert avhandling (masteroppgave), Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo, 2011, 189 s.Pettersen, Petra, "Munchs Aula-dekorasjoner" / "Munch's Aula paintings" i Gerd Woll, Edvard Munch. Samlede malerier / Complete Paintings, Catalogue Raisonneé I-IV, MM, Kaare Berntsen, London 2009, s. 829–851
Vis mer