Ultima er Nordens største samtidsmusikkfestival og har vært arrangert i Oslo siden 1991. Festivalen skal fremme kunstneriske egenart, trender og innovasjon og gjøre musikk av høy kunstnerisk kvalitet tilgjengelig for flest mulig. 

Ultimafestivalen er en stiftelse hvor MUNCH er medlem, sammen med 17 andre profesjonelle kulturinstitusjoner og organisasjoner.   

Festivalen er støttet av Kulturrådet og Oslo kommune.

H.K.H. Kronprins Haakon Magnus er Ultimas høye beskytter.