CORPUS INFINITUM: EMMA ARNOLD Samtale

Den store arkana: Rettferdighet. Om klimafiksjon og narrative forestillinger

Samtalen finner sted i utstillingssalen til Corpus Infinitum i 9.etasje.
Samtalen holdes på Engelsk.
  
I forbindelse med utstillingen Corpus Infinitum, inviterer MUNCH publikum, medlemmer og andre nysgjerrige til å delta i et utforskende program som bruker tarotkortstokkens ‘store arkana’ som linse. Programmet kombinerer kunst med forestilling, fantasi, kunnskap og dialog for å gi et kollektivt dypdykk i utstillingens mange tematikker. Programmet er kuratert av den samiske akademikeren og kuratoren Liisa-Rávná Finbog. 
  
I samtalen «Den store arkana: Rettferdighet» legges det vekt på å finne klarhet og sannhet, og forsøke å forstå årsak og virkning. Den kanadiske klimaforskeren og kunstneren Emma Arnold er invitert til å snakke med Finbog om det å yte motstand mot en kommende klimakollaps, og vårt felles ansvar. 
  
Programserien «Den store arkana» tar utgangspunkt i tarot som en alternativ kilde til kunnskap. De 22 navngitte kortene i tarotkortstokken utgjør den store arkana. Disse kortene følger en narrativ reise gjennom uskyldig utforskning via kritisk engasjement til oppvåkning. På samme måte tar programserien deltagerne med på en reise som begynner med to samtaler om litteratur, for til slutt å kulminere i et større symposium. 
  
I den store arkana er rettferdighet et kort for dom. Det handler imidlertid ikke så mye om rett og galt, men heller om klarhet og sannhet. Begge kan oppnås ved å forstå årsak og virkning. 
  
Temaet for samtalen baserer seg på tarotkortet, og åpner seg mot en diskusjon rundt klimakollaps og -krise, med fokus på rettferdighet. Det undersøkes hvordan kapitalisme, kolonisering og undertrykkelse har bidratt til dagens samfunnsstruktur (i Vesten, men også i hele verden), og konsekvensene denne strukturen har for klima og miljø. 
  
Emma Arnold (PhD) er en tverrfaglig kunstner, akademiker og forfatter opprinnelig fra Montréal, Canada. Arbeidet hennes er sterkt knyttet til kunstfeltet, selv om hun også er utdannet samfunnsviter innen urbanitet, geografi- og miljøstudier. Hun bruker estetiske og kunstneriske metoder og praksiser for å utforske urban og sosial endring. Arnold er opptatt av hvordan man kan bygge mer kreative, demokratiske, inkluderende og bærekraftige byer og samfunn. I sitt arbeid engasjerer hun seg også i miljøspørsmål, spesielt klimakrisen. 
  
Liisa-Rávná Finbog (PhD) er en samisk akademiker, duojár, forfatter og kurator tilknyttet Tampere University, Finland. I 2023 utkom boken hennes 'It Speaks to You: Making Kin of People, Stories, and Duodji in Sámi Museums (Dio Press). Hun er tilknyttet KORO som ekstern kurator, samt innehar stillingen som kurator for diskursiv programmering ved MUNCH. I sin tverrfaglige praksis beveger Finbog seg mellom samisk estetikk og materialiteten i kreative praksiser, og navigerer i dynamikken mellom kunst og urfolkspolitikk. 
  
Om Corpus Infinitum 
Finnes det rettferdige alternativer til Vestens hegemoniske epistemologi, som historisk sett har basert seg på ideologier som kapitalisme, utnyttelse og undertrykkelse? 
De to kunstnerne som utgjør Corpus Infinitum, Denise Ferreira da Silva og Arjuna Neuman, bruker utstillingen sin til å stille nettopp dette spørsmålet. De utforsker temaer som klimakollaps, krig, imperialisme og kolonisering på sanselig vis, ved bruk av både poesi, filosofi, kvantefysikk og tarot. På denne måten kan de skape nye forestillinger om både det som er, og det som kan bli. 
  
I løpet av våren blir det også arrangert en bokklubb i tilknytning til utstillingen. Send en mail for mer informasjon om hvordan du kan bli med. 

Foto: Ove Kvavik