Jordens muld

Jordens muld lengtet etter luften
Luft ble vann og jord og jord ble luft
Jeg drømte om natten:
En kiste sto på en haug. I den lå et lik. En mor
sto og ringte på en stor klokke
Moren sang gikk nå inn i krystallenes
land. En rekke menn og kvinner gikk nedenunder
og gjentok: Gå nå inn i krystallenes land
Himmelen ble spaltet og lyste – Et stort
krystallrike ble sett spillende i alle
regnbuens farger med diamantklare

krystaller store og små.

Noen dannet slott andre trær