HODE VED HODE CRONQVIST | BJØRLO | MUNCH

Per Inge Bjørlo og Lena Cronqvist er to av Nordens mest sentrale kunstnere. Hode ved hode - Cronqvist | Bjørlo | Munch er en sterk utstilling som utforsker og synliggjør det ensomme, skjøre og sorgfulle ved vår eksistens.

Utstilling

Munchmuseet, Tøyen
28.10.2017 – 28.01.2018

Utstillingens tittel, Hode ved hode - Cronqvist | Bjørlo | Munch, er hentet fra et Munch-maleri fra 1905. Det viser et kvinnehode som lener seg inntil et mannshode. Kvinnen lukker øynene tillitsfullt, mens mannen ser hardt og litt fjernt fremfor seg. Ubalansen i de to hodenes uttrykk sier noe om det komplekse forholdet mellom mennesker og hvor vanskelig det er å oppnå gjensidig tillit, trygghet og tilknytning. Denne psykologiske spenningen kan stå som en metafor for utstillingen som helhet, der Bjørlo og Cronqvist utforsker og synliggjør det ensomme, skjøre og sorgfulle ved vår moderne eksistens. 

Siden 1980-tallet har menneskets ofte smertefulle eksistens vært drivkraften i Bjørlos kunst, og han har selv sagt at det gjelder å holde i live et skrik inni seg selv. Cronqvist ble en pioner med måten hun trakk private erfaringer inn i kunsten for å blottlegge egen sorg og smerte. I utstillingen er verkene deres plassert sammen med utvalgte verk av Edvard Munch. Utstillingen inviterer oss slik til å se og reflektere over hvordan individets sårbarhet, ensomhet og forgjengelighet er noe dypt allmenngyldig og universelt. 

Utstillingen består av malerier, grafikk, tegninger, skulpturer og en rominstallasjon laget av Bjørlo spesielt for anledningen. På vei inn møter vi Munchs maleri Angst (1894), som i likhet med Bjørlos installasjon tematiserer menneskets ensomhet og fortvilelse. Midtveis i utstillingen oppstår et viktig møtepunkt mellom Munch, Bjørlo og Cronqvist. Her ser vi Bjørlos abstrakte skulpturer i møte med Cronqvists bronsestøpte pikefigurer. På fondveggen henger Cronqvists kjente motiver av småpiker som drar rundt på groteske dokker. Den maleriske og motivmessige likheten med Munchs Fire piker i Åsgårdstrand (1903) og To småpiker med blå forklær (1904–05) fremheves i dette møtet.  Aldri før har Cronqvist blitt vist fram i Norge i en slik bredde som vi finner i utstillingen Hode ved hode - Cronqvist | Bjørlo | Munch

Lena Cronqvist (f. 1938) vokste opp i Karlstad, bor og arbeider i Stockholm og på Koster. Gikk ett år på Konstfack i Stockholm og valgte å gå over til studier ved Kungliga Konstakademien i Stockholm. Cronqvist fikk sitt gjennombrudd på 1970-tallet. Har siden møtt stor interesse for sine utstillinger i Norden og utlandet. Hennes seneste store separatutstilling var i Liljevalchs Konsthall i Stockholm i 2013.

Per Inge Bjørlo (f. 1952) vokste opp i Spjelkavik, bor og arbeider på Hønefoss. Regnes som en av Norges mest sentrale nålevende kunstnere. Han har utdannelse fra Bergen Kunsthåndverkskole og Statens kunstakademi. Bjørlo fikk sitt gjennombrudd i 1984 på Henie Onstad Kunstsenter. Han var Norges representant på Sao Paulo-biennalen i 1985 og Veneziabiennalen i 1988. Siden har han stilt ut og møtt bred anerkjennelse i inn- og utland. Han fikk i 2011 Kritikerprisen for sin separatutstilling ved Henie Onstad Kunstsenter.