Døden i sykeværelset

Døden i sykeværelset

Olje på lerret
1893

Inventarnr: MM.M.00418

Catalogue raisonné: Woll M 330

place-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-image

Detaljer

Kommentar
Malt på fabrikkgrundert linlerret.
Tittel Døden i sykeværelset (NO) Death in the Sickroom (EN) Der Tod im Krankenzimmer (DE)
Kunstner Edvard Munch
Datering 1893
Klassifikasjon Malerier
Materiale/teknikk Olje på lerret
Mål Bilde: 134,5 × 160 cm Teknisk mål: 134,5 × 159,8 cm Innrammet: 149,7 × 174,9 × 10 cm
Signatur Usignert
Eie/Samling Munchmuseet
Inventarnummer MM.M.00418
Bibliografi
Shiff, Richard, "Munch on the Periphery", Edvard Munch. Between the Clock and the Bed, utst.kat. The Metropolitan Museum of Art, New York 2018, pl. 5, s. 65

Morehead, Allison, Nature's Experiments and the Search for Symbolist Form, Pennsylvania 2017, s. 150

Edvard Munch 1863–1944, utst.kat. MM og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2013, kat.nr. 45

Endresen, Signe, "Mannen og kunstneren. Den mørke mannsfiguren i Edvard Munchs malerier 1891–1908", i Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur, Oslo 2013, s. 220Ødegård, Hilde, "’Livsfrisen’ – en bildeserie", Møt Edvard Munch (engelsk, fransk, tysk utg.: Meet the Kids/Recontrer Edvard Munch), MM, Nasjonalmuseet og SKRIRA Kids 2013, s. 81

Arentz, Hans L. (red.), Edvard Munch og hans samtid, MM, Oslo 2012, (Munch for barn), s. 16, 17

Cathrine, Arnaud, "Itinéraire d'un enfant terrible", Edvard Munch au Centre Pompidou, Téléramahors-série, Paris 2011, s. 23

Guleng, Mai Britt (red.), eMunch.no – tekst og bilde (English edition: eMunch.no – Text and Image), utst.kat. MM, Oslo 2011, kat.nr. 12

Hansen, Dorothee, Nierhoff-Wielk, Barbara og Groth, Katharina, "Katalog. Die ausgestellten Werke", Edvard Munch – Rätsel hinter der Leinwand, utst.kat. Kunsthalle Bremen, Bremen 2011, s. 128

Chang, Alison W., Negotiating Modernity: Edvard Munch's Late Figural Work 1900–1925, upublisert avhandling (PhD), University of Pennsylvania, Philadelphia 2010, fig. 3.9

Sjåstad, Øystein, "Absorbert og teatralt i Christian Krohgs og Edvard Munchs kunst", Kunst og Kultur, nr. 3, årg. 93, 2010, s. 178

Clark, Jay A., Becoming Edvard Munch. Influence, Anxiety, and Myth, utst.kat. The Art Institute of Chicago, London 2009, kat.nr. 13, s. 36, 78, 94, 104

Junillon, Ingrid, Edvard Munch face à Henrik Ibsen: impressions d'un lecteur, Instituttet for sammenlignende kulturforskning, serie B: Skrifter, vol. CXXXIII, Leuven / Peeters 2009, fig. 31, s. 97, 99, 255

Krämer, Felix, "Inner worlds. Interior painting around 1900", Brüderlin, Markus og Annelie Lütgens (ed.), Interieur/Exterieur. Living in art. From Romantic Interior Painting to the Home Design of the Future, utst.kat. Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg 2008, s. 200

López, Horacio, Grandes maestros de la pintura: Munch, Barcelona 2008, s. 32

Rutkowski, Eva, Edvard Munch's Frauen: Frauendarstellung in den frühen Gemälden des norwegischen Malers Edvard Munch, Saarbrücken 2008, s. 83

Templeton, Joan, Munch's Ibsen: A Painter's Vision of a Playwright, København 2008, s. 47

Lange, Marit, "Skrik etc. nok engang kontrafaktisk kunsthistorie", Kunst og Kultur, årg. 88, nr. 4, 2005, s. 247

Pettersen, Petra, "Livsfrisen 1918 i Munch-museet 2002 – en kort redegjørelse for billedutvalget", Edvard Munchs Livsfrise. En rekonstruksjon av utstillingen hos Blomqvist 1918, utst.kat., Oslo 2002, s. 140

Klein, Janine, "Edvard Munch und Anton von Werner", Wahlverwandschaft, utst.kat., Berlin 1997, s. 364

Cachin, Françoise (red.), 1893 l’Europe des peintres, utst.kat. Musée d’Orsay, Paris 1993, s. 262

Forssman, Erik, "Tanz und Tod im Werk Edvard Munchs", Tanz und Tod in der Kunst und Literatur, Berlin 1993, s. 302

Eggum, Arne, Edvard Munch. Livsfrisen fra maleri til grafikk, Oslo 1990, s. 271

Eggum, Arne, "Edvard Munchs eksperimentelle fotografier", Louisiana Revy, årg. 28, nr. 2, 1988, s. 28

Eggum, Arne, Edvard Munch. Malerier – skisser – studier / Edvard Munch. Peintures – esquisses – etudes, Oslo 1983, s. 109

Eggum, Arne, "The Theme of Death", Edvard Munch. Symbols and Images, utst.kat., Washington 1978, s. 175

Stang, Ragna, Edvard Munch. Mennesket og kunstneren, Oslo 1977/Edvard Munch. Der Mensch und der Künstler, Königstein 1979/Edvard Munch. Leven en werk, Amsterdam 1979/Edvard Munch. The Man and His Art, New York 1979, s. 33 og 123

Pastor, Willy, "Das Werk von Edvard Munch", Das Werk von Edvard Munch. Vier Beiträge / Herausgegeben von Stanislaw Przybyszewski, Berlin 1894, s. 62f
Vis mer