Madonna

Madonna

Olje på lerret
1894

Inventarnr: MM.M.00068

Catalogue raisonné: Woll M 365

place-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-image

Detaljer

Kommentar
Bildet er malt med gjennomgående tynne strøk som lar den hvite fabrikkgrunderingen skinne igjennom mange steder. I siste lag er maling også sprøytet på lerretet. Maleriet ble stjålet fra Munch-museet 22. august 2004, og kom tilbake 1. september 2006 med betydelige skader. En grundig undersøkelse ble igangsatt forut for den nødvendige restaureringen, som var ferdig våren 2008 (se Milnes og Topalova-Casadiego).
Vis mer
Tittel Madonna (NO) Madonna (EN) Madonna (DE)
Kunstner Edvard Munch, Norsk
Datering 1894
Klassifikasjon Malerier
Materiale/teknikk Olje på lerret
Mål Bilde: 90 × 68.5 cm Teknisk mål: 90 × 68.5 cm Innrammet: 104.2 × 82.6 × 9.05 cm
Signatur Signert o.v. «E. Munch»
Eie/Samling Munchmuseet
Inventarnummer MM.M.00068
Bibliografi
Falck, Ute Kuhlemann, Med lukkede øyne – Gauguin og Munch. (English edition: With Eyes Closed – Gauguin and Munch), utst.kat. MM, Oslo 2018, s. 80, fig. 54

Stein, Mille , "Patterns in Munch’s Painting Technique", Edvard Munch. Between the Clock and the Bed, utst.kat. The Metropolitan Museum of Art, New York 2018, pl. 12, s. 37

Bal, Mieke, Emma & Edvard Looking Sideways. Loneliness and the Cinematic, utst.kat. MM, Oslo 2017, fig. 4.8, s. 94ff, 232

Bal, Mieke og Rachel E. Burke, "Sensing the Present: ‘Conseptual Art of the Senses’", Text Matters. A Journal of Literature, Theory and Culture, no. 7 (2017), s. 37

Steihaug, Jon-Ove, red., Mapplethorpe + Munch, utst.kat. MM, Oslo 2016, kat.nr. 143, s. 105

Buchhart, Dieter, "Edvard Munch's Experiments In Printmaking. Reaching Forward Into the Twentieth Century", Edvard Munch. Love – Death – Loneliness, utst.kat. Albertina, Wien 2015, fig. 18, s. 20

Nielsen, Trine Otte Bak (ed.), Vigeland + Munch. Behind the Myths, utst.kat. MM, 2015, kat.nr. 114, s. 39, 123

Heller, Reinhold, "’Delvis meg selv’: En sammenligning mellom Edvard Munch og Vincent van Gogh" / "‘In part myself’: Edvard Munch and Vincent van Gogh compared ", Munch + Van Gogh, utst.kat. MM, Oslo 2015 og Van Gogh Museum, Amsterdam 2015, (norsk, engelsk og nederlandsk utg.), nr. 46, s. 78

Toft-Eriksen, Lars, "A Few Thoughts on a Rubber House", Melgaard + Munch – The End of It All Has Already Happened, utst.kat. MM, Oslo 2015, s. 210

Ziemendorff, Stefan, "Edvard Munch y la Momia de un sarcófago de la Cultura Chachapoyas", Cátedra Villareal , V. 3, N. 2, 2015 s. 203

Ahtola-Moorhouse, Leena, "Elämän tanssin maalari" / "Painter of the Dance of life", i Edvard Munch: Elämän tanssi / The Dance of Life, utst.kat. Didrichsen Konstmuseum, Helsinki 2014, s. 15

Morehead, Allison, Litographical and Biological Error in Edvard Munch's Women in the Hospital, i Print Quarterly, vol. xxxi, nr. 3, 2014, s. 314

Owesen, Ingeborg W., "Edvard Munch mellom kvinnesak, kjønn og kjærlighet" Edvard Munch 1863–1944, utst.kat. MM og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2013, kat.nr. 56, s. 302

Stein, Mille, "Edvard Munch's paintings with water stains: Analysis of the Ekely Collection at the Munch Museum", Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung, 25. Jahrg., Heft 2, 2012, s. 273–284Ødegård, Hilde, "’Livsfrisen’ – en bildeserie", Møt Edvard Munch (engelsk, fransk, tysk utg.: Meet the Kids/Recontrer Edvard Munch), MM, Nasjonalmuseet og SKRIRA Kids 2013, s. 84

Gomez, Helena, "Munch's Madonna : Exposing Motherhood in Nineteenth Century Europe", i Interface, Providence College Art Journal, Providence, 2012, s. 33–43

Hansen, Dorothee, Nierhoff-Wielk, Barbara og Groth, Katharina, "Katalog. Die ausgestellten Werke", Edvard Munch – Rätsel hinter der Leinwand, utst.kat. Kunsthalle Bremen, Bremen 2011, s. 88

Guleng, Mai Britt (red.), eMunch.no – tekst og bilde (English edition: eMunch.no – Text and Image), utst.kat. MM, Oslo 2011, kat.nr. 14

Høifødt, Frank, Kunsten, kvinnen og en ladd revolver. Edvard Munch anno 1900, Oslo 2010, s. 24

Enoksen, Bjørn m.fl. (red.), Nordisk kriminalkrønike 2009, Strømmen 2009, s. 23-54 Trabuco, Luca, "Munch: morte e follia", Arte, genio, follia: il giorno e la notte dell'artista, utst.kat. Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena 2009, s. 138

Woll, Gerd, Edvard Munch. Samlede malerier / Complete Paintings: Catalogue raisonné, MM, Kaare Berntsen, Faurschou, London 2009, s. 352

Høifødt, Frank, "Munchs Madonna – drøm og visjon", Madonna / "Munchs Madonna – Dream and Vision", Madonna, utst.kat., Oslo 2008 Milnes, Anne og Biljana Topalova-Casadiego, "Konserveringen av Munch-museets Madonna. Undersøkelser og betraktninger" / "The Conservation of the Munch Museum’s Madonna. Examinations and Observations", Madonna, utst.kat., Oslo 2008

Buchhart, Dieter, Das verschwinden im Werk Edvard Munchs. Experimente mit materialisierung und dematerialisierung, Wien 2004, upubl. avhandling (Doktorgrad der Philosophie), s. 118

Topalova-Casadiego, Biljana og Anne Milnes, Rapport: Tilstandsbeskrivelse, anbefalt behandling og videre arbeid med Edvard Munchs maleri "Madonna", 1893–94, MM 2007, 35 s.Schröder, Klaus Albrecht og Antonia Hoerschelmann (red.), Edvard Munch. Thema und Variation / Edvard Munch. Theme and variation, utst.kat. Albertina, Wien 2003, s. 137

Pettersen, Petra, "Livsfrisen 1918 i Munch-museet 2002 – en kort redegjørelse for billedutvalget", Edvard Munchs Livsfrise. En rekonstruksjon av utstillingen hos Blomqvist 1918, utst.kat., Oslo 2002, s. 142

Høifødt, Frank, "Kvinnen – Kjærlighet og død – Dommedag", Edvard Munchs Livsfrise. En rekonstruksjon av utstillingen hos Blomqvist 1918, utst.kat. MM, Oslo 2002, s. 97

Eggum, Arne, "Livsfrisen som den var utstilt hos Blomqvist i 1918", Edvard Munchs Livsfrise. En rekonstruksjon av utstillingen hos Blomqvist 1918, utst.kat., Oslo 2002, s. 26

Thurmann-Moe, Jan, Edvard Munchs "hestekur". Eksperimenter med teknikk og materialer, utst.kat., Oslo 1995, s. 38

Gerner, Cornelia, Die "Madonna" in Edvard Munchs Kunst. Frauenbilder und Frauenbild im ausgehenden 19. Jahrhundert, Berlin 1993 Eggum, Arne, Edvard Munch. Livsfrisen fra maleri til grafikk, Oslo 1990, s. 185

Høifødt, Frank, "Smertens blomst – et supplement", Kunst og Kultur, årg. 72, 1989, s. 221 Eggum, Arne, "Major Paintings", Edvard Munch. Symbols & Images, utst.kat., Washington 1978, s. 49 Svenæus, Gösta, Edvard Munch. Das Universum der Melancholie, Lund 1968, s. 129

Linde, Max, Edvard Munch und die Kunst der Zukunft, Berlin 1905, s. 14
Vis mer