Sommernatt. Stemmen

Sommernatt. Stemmen

Olje på ugrundert lerret
1896

Inventarnr: MM.M.00044

Catalogue raisonné: Woll M 394

place-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-image

Detaljer

Kommentar
Malt på tynt, ugrundert toskaftsvevd lerret med ca. 20 x 20 tråder pr. cm2 som ble dublert i 1969. Malingen er i hovedsak påført i tynne strøk, de kraftige partiene med impasto i lysere strøk på hennes kjole, rundt månen og på båtene i vannet, er antakelig tilføyd etter 1903 (se utstillingsfoto fra 1903). Opptegningen skinner flere steder igjennom det tynne fargelaget, og maleriets generelt matte karakter åpner også for at det er brukt andre bindemidler enn olje.
Vis mer
Tittel Sommernatt. Stemmen (NO) Summer Night. The Voice (EN) Sommernacht. Die Stimme (DE)
Kunstner Edvard Munch, Norsk
Datering 1896
Klassifikasjon Malerier
Materiale/teknikk Olje på ugrundert lerret
Mål Bilde: 90.5 × 120 cm Innrammet: 105.3 × 134.6 × 9 cm Teknisk mål: 90.5 × 119.8 cm
Signatur Usignert
Eie/Samling Munchmuseet
Inventarnummer MM.M.00044
Bibliografi
Falck, Ute Kuhlemann, Med lukkede øyne – Gauguin og Munch. (English edition: With Eyes Closed – Gauguin and Munch), utst.kat. MM, Oslo 2018

Bal, Mieke, Emma & Edvard Looking Sideways. Loneliness and the Cinematic, utst.kat. MM, Oslo 2017, fig. 4.6, s. 91ff, 219

Knausgård, Karl Ove, Så mye lengsel på så liten flate. En bok om Edvard Munchs bilder, Oslo 2017, s. 31ff, 211

Gjessing, Oda Wildhagen (red.), Jorn + Munch, utst.kat. MM, Oslo 2016, Museum Jorn, Silkeborg 2017, kat.nr. 69

Nasgaard, Roald, "‘Seul en Pleine Nature’. Les perspectives dans l’Europe du nord", Au-delà des étoiles. Le paysage mystique de Monet à Kandinsky, utst.kat. Art Gallery of Ontario, Toronto og Musée d’Orsay, Toronto 2016, s. 214

Steihaug, Jon-Ove, red., Mapplethorpe + Munch, utst.kat. MM, Oslo 2016, s. 113

Ahtola-Moorhouse, Leena, "Elämän tanssin maalari" / "Painter of the Dance of life", i Edvard Munch: Elämän tanssi / The Dance of Life, utst.kat. Didrichsen Konstmuseum, Helsinki 2014, s. 28

Edvard Munch 1863–1944, utst.kat. MM og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2013, kat.nr. 67

Edvard Munchs hus: Forslag om fredning med hjemmel i kulturminneloven § 15, jfr. § 22 Åsgårdstrand, Horten commune, Vestfold fylkeskommune 2012, s. 22

Ydstie, Ingebjørg, "Edvard Munchs maleri ‘Arv’ – Madonna med vrangen ut", eMunch.no – tekst og bilde, (English edition: "Edvard Munch's painting ‘Inheritance’ – Madonna on the inside out", eMunch.no – Text and Image), utst.kat. MM, Oslo 2011, kat.nr. 19, s. 204

Mørstad, Erik, "Munchs modernisme", Per Bäckström og Bodil Børset (red.), Norsk avantgarde, Oslo 2011, s. 62

Duve, Catherine de, The little Munch, [for children], Brussel 2010, s. 14

Nordkvelle, Trine, Fra Japan til Munch. En studie av det japanske tresnitts innflytelse på Edvard Munchs kunst i 1890-årene, upubl. avhandling (Masteroppgave I kunsthistorie), UiO 2010, s. 58

Alessandrini, Marco, La mente spiegata da Edvard Munch. Psicoanalisi in dialogo con un artista, Roma 2009, s. 95, 112

López, Horacio, Grandes maestros de la pintura: Munch, Barcelona 2008, s. 34

Rutkowski, Eva, Edvard Munch's Frauen: Frauendarstellung in den frühen Gemälden des norwegischen Malers Edvard Munch, Saarbrücken 2008, s. 14

Schröder, Klaus Albrecht og Antonia Hoerschelmann (red.), Edvard Munch. Thema und Variation / Edvard Munch. Theme and variation, utst.kat. Albertina, Wien 2003, s. 113

Pettersen, Petra, "Livsfrisen 1918 i Munch-museet 2002 – en kort redegjørelse for billedutvalget", Edvard Munchs Livsfrise. En rekonstruksjon av utstillingen hos Blomqvist 1918, utst.kat., Oslo 2002, s. 138

Mørstad, Erik, "Kjærlighetens forvandlinger�?, Edvard Munchs Livsfrise. En rekonstruksjon av utstillingen hos Blomqvist 1918, utst.kat., Oslo 2002, s. 85

Müller-Westermann, Iris, "Im männlichen Gehirn. Das Verhältnis der Geschlechter im Lebensfries": "Mit Kopf und Hand. Zu Munchs Selbstverständnis als Künstler�?, Munch und Deutschland, utst.kat., München 1994, s. 30

Bøe, Alf, Edvard Munch, Oslo 1992, s. 23

Rapetti, Rodolphe, Munch et la France, utst.kat. Musée d’Orsay, Paris 1991, s. 167

Eggum, Arne, Edvard Munch. Livsfrisen fra maleri til grafikk, Oslo 1990, s. 29–30 og 32

Gösta Svenæus, Edvard Munch. Das Universum der Melancholie, Lund 1968, s. 165

Langaard, Ingrid Lindbäck, Edvard Munch. Modningsår, Oslo 1960, s. 198
Vis mer