Arv

Arv

Olje på lerret
1897–1899

Inventarnr: MM.M.00011

Catalogue raisonné: Woll M 402

place-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-imageplace-holder-image

Detaljer

Kommentar
Malt på fabrikkgrundert linlerret med 16 x 16 tråder pr. cm2. Noe opptegning med fargestift er synlig på overflaten.
Tittel Arv (NO) Inheritance (EN) Das Erbe (DE)
Kunstner Edvard Munch, Norsk
Datering 1897–1899
Klassifikasjon Malerier
Materiale/teknikk Olje på lerret
Mål Bilde: 141,5 × 120,5 cm Innrammet: 149,5 × 128,5 cm Teknisk mål: 141,4 × 120,3 cm
Signatur Signert o.v. «E. Munch 97–99»
Eie/Samling Munchmuseet
Inventarnummer MM.M.00011
Bibliografi
Morehead, Allison, Nature's Experiments and the Search for Symbolist Form, Pennsylvania 2017, s. 164

Morehead, Allison, "Munch: A modern Velázquez?" i Kunst og Kultur, årg. 100, nr. 1–2, 2017, s. 13

Ravenal, John B., Jasper Johns og Edvard Munch. Inspirasjon og forvandling. (English edition: Jasper Johns and Edvard Munch. Inspiration and Transformation), utst.kat. MM og Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, Oslo 2016, s. 79

Lomas, Davis, "Sick Art", Melgaard + Munch – The End of It All Has Already Happened, utst.kat. MM, Oslo 2015, s. 217

Ritter, William, Edvard Munch / William Ritter, (originaltittel: Un peintre Norvégien. M. Edvard Munch, utgitt i 1906). Oversatt av Svein Erik Søland, etterord av Øivind Storm Bjerke, Oslo 2015, pl. 19, s. 24

Morehead, Allison, Litographical and Biological Error in Edvard Munch's Women in the Hospital, i Print Quarterly, vol. xxxi, nr. 3, 2014, s. 313

Edvard Munch 1863–1944, utst.kat. MM og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo 2013, kat.nr. 68

Arentz, Hans L. (red.), Edvard Munch og hans samtid, MM, Oslo 2012, (Munch for barn), s. 28

Ydstie, Ingebjørg, "Edvard Munchs maleri ‘Arv’ – Madonna med vrangen ut", eMunch.no – tekst og bilde (English edition: "Edvard Munch's painting ‘Inheritance’ – Madonna on the inside out", eMunch.no – Text and Image), utst.kat. MM, Oslo 2011, kat.nr. 20, s. 201–217

Høifødt, Frank, Kunsten, kvinnen og en ladd revolver. Edvard Munch anno 1900, Oslo 2010, s. 49

Nordkvelle, Trine, Fra Japan til Munch. En studie av det japanske tresnitts innflytelse på Edvard Munchs kunst i 1890-årene, upubl. avhandling (Masteroppgave I kunsthistorie), UiO 2010, s. 82

Fuhr, Michael, et.al., Edvard Munch und das Unheimliche, utst.kat. Leopold Museum, Wien 2009, s. 103

Junillon, Ingrid, Edvard Munch face à Henrik Ibsen: impressions d'un lecteur, Instituttet for sammenlignende kulturforskning, serie B: Skrifter, vol. CXXXIII, Leuven / Peeters 2009, fig. 99, s. 259

Trabuco, Luca, "Munch: morte e follia", Arte, genio, follia: il giorno e la notte dell'artista, utst.kat. Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena 2009, ill. s. 137

Rutkowski, Eva, Edvard Munch's Frauen: Frauendarstellung in den frühen Gemälden des norwegischen Malers Edvard Munch, Saarbrücken 2008, s. 82

Templeton, Joan, Munch's Ibsen: A Painter's Vision of a Playwright, København 2008, s. 9

Morehead, Allison, "Madness in method. Edvard Munch and the problem of pathological form", Creative pathologies. French experimental psychology and symbolist Avant-gardes, Chicago 2007, upubl. avhandling (Ph. D.), s. 480

Høifødt, Frank, Kvinnen, kunsten, korset. Edvard Munch anno 1900, Oslo 1995, upubl. avhandling (Dr.art.), s. 78

Alison 1992, s. 48;Eggum, Arne, "Munch et le fauvisme", Munch et la France, utst.kat., Paris 1991, s. 288

Heller, Reinhold, Munch. His Life and Work, London 1984, s. 168

Eggum, Arne, Edvard Munch. Malerier – skisser – studier / Edvard Munch. Peintures – esquisses – etudes, Oslo 1983 , s. 169

Krieger, Peter, Edvard Munch. Der Lebensfries, utst.kat., Berlin 1978, s. 22

Stang, Ragna, Edvard Munch. Mennesket og kunstneren, Oslo 1977/Edvard Munch. Der Mensch und der Künstler, Königstein 1979/Edvard Munch. Leven en werk, Amsterdam 1979/Edvard Munch. The Man and His Art, New York 1979, s. 51 Svenæus, Gösta, Edvard Munch. Im Männlichen Gehirn, Lund 1973, bd. I, s. 190

Langaard, Ingrid Lindbäck, Edvard Munch. Modningsår, Oslo 1960, s. 394
Vis mer