Edvard Munch inn i den digitale skolen

MUNCH og Cappelen Damm samarbeider om et gratis undervisningsopplegg rettet mot barn i alle aldre.

Nyskapning og kreativitet står sentralt i den nye læreplanen som gjelder fra høsten 2020. Cappelen Damm tar tak i dette i sin digitale læringsplattform Skolen, og mens hjemmeskole har vært hverdagen for de aller fleste skoleelever i Norge, har nesten 100.000 brukt Skolen hver uke. Dette viser hvor viktig den digitale skolen er i dag.

Med dagens teknologi kan vi ta undervisningen til et helt annet nivå. Filmer, animasjoner, spill og oppgaver krydrer undervisningen for både elever og lærere. Vi jobber for å være spydspissen innen digital læring i Norge, sier Fride Bergem, leder for Cappelen Damms digitale læringsplattform Skolen.

Danser Alexander Montgomery–Andersen og artist Izabell foran Skrik.

Nye veier til å forstå Edvard Munchs kunst

Hvordan ville Edvard Munch utfoldet seg om han levde nå? Hvordan ser stedene han malte ut i dag? Og hvordan skal vi tolke fargebruken hans? Dette er spørsmål som danner utgangspunktet for praktiske oppgaver elevene får bryne seg på, gjennom aktivitet og samarbeid.

Gjennom oppgavene gis elevene ulike veier inn for å bli kjent med Munchs verk, og materiellet kan brukes i mange fag. Undervisningsmateriellet skal gi fornyet interesse for Munch og samtidig vise til hvor aktuell Munch er for tiden vi lever i, både blant barn og voksne.

Se undevisningsopplegget her

- Vanligvis har vi nærmere 25 000 barn på museet hvert år, det blir gjerne de som bor i nærområdene. Samarbeidet med Cappelen Damm gjør det mulig for oss å nå ut til barn og unge i hele Norges land. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å inspirere barn med kunstneren Edvard Munch og ta de med inn i Munchs univers, sier Stein Olav Henrichsen, direktør ved MUNCH.

Han forteller vider at man håper prosjektet vil bli en vei inn i kunstens vidunderlige verden og gi barn og unge troen på seg selv og sin egen skaperkraft :

- Edvard Munch var nysgjerrig, kompromissløs og modig. I møte med ham og hans kunst vil barna både bli konfrontert med viktige problemstillinger vi står overfor som mennesker, og selv bli inspirert til å uttrykke seg visuelt og i andre uttrykksformer. 

Undervisningsopplegget finner du på Cappelen Damms digitale læringsplattform Skolen, åpent og tilgjengelig for alle.