Jeg gikk

Jeg gikk langs veien
med to venner så
gikk solen ned
Himmelen ble plutselig blod og
jeg følte det store skrik i naturen