En rovfugl

En rovfugl har satt seg
fast i mitt indre. Dens klør
har hugget seg fast i mitt
hjerte. Dets nebb har
boret seg inn i mitt bryst
og dens vingeslag
har formørket min
forstand