Intet er lite

Intet er lite, intet er stort.
I oss er verdener, det små deler seg i det
store og det store i det små.
En bloddråpe. En verden med solsentre
og kloder. Havet en dråpe en liten del
av et legeme.
Gud er i oss, og vi er i Gud.
Urlyset er over alt og går hvor liv er. Alt
er bevegelse og lys.
Krystaller fødes og formes som barn i moders
liv. Selv i den harde stein brenner livets ild.
Døden er begynnelsen til livet – til ny
krystallisasjon.
Vi dør ikke, verden dør fra oss.
Døden er livets elskov
smerten er gledens venn.

Til en kvinne
Jeg er som en søvngjenger
Som går på mønet av et tak
vekk meg ikke brutalt opp
eller jeg faller ned og knuses