Menneskets tre kraftsentre

Menneskets tre kraftsentre

Etersvingninger
Hjernen
Hjertet
Driftene

Jordsvingninger