Den gales opptegnelser

Den gales opptegnelser

 Mennesket og dets sirkler
oventil går periferien
opp i eter-svingninger
og nedentil jordsvingninger