Jorden slo flammer

Jorden slo flammer mot universets periferier
Flammene sluknet til aske igjen
Øyne jeg så. Blå og blanke
Mørke med glødefylt blikk
Spørrende
Søkende
Higende
Villende
Søkte de ut mot periferien
Løste fra jorden – menneskebarn
For å falle tilbake
Blande sin aske med moderjord
Hvorfor? Hvortil?
Villende mående steg de og falt
Gnister og glød i nattens mørke
Gud er i alt
Alt er i oss
Brødre i livets veldige lek!
Leken er villet, våget og gjort
For atter å ville og våge og dø