Luften tæret

Luften tæret på jorden.
Jordens svevende slim det ble
mennesker, dyr og planeter.
Vannet dampet og ble skyer
Skyene falt ned som regn
Mennesker og dyr og trær er
flammer som stiger opp av jorden