Jeg ser

Jeg ser alle mennesker
bak deres maske
smilende, rolige ansikter
bleke som stundesløse iler avsted en
snirklet vei hvis ende
er graven

Opp av mitt råtnende
legeme skal det
stige opp blomster
og jeg skal være i
dem – Evigheten.