Da vi sto

Da vi sto mot
hverandre og dine øyne
så inn i mine
øyne da følte jeg
som usynlige
tråder gikk fra
dine øyne inn i
mine øyne og
bandt våre
hjerter sammen