Museumsprat er en ny samtalerekke hvor MUNCH  inviterer toneangivende aktører i feltet til å dele sine refleksjoner og perspektiver. 

Vi spør blant annet: Hvordan kan kunstmuseene være relevante arenaer for offentlige diskusjoner? Hvordan kan vi styrke det kunstneriske økosystemet?  Hvordan kan store institusjoner operere på en bærekraftig måte med transparens og omsorg? Hvordan kan vi inkludere marginaliserte grupper og utvikle rom for nye stemmer vi kanskje enda ikke kjenner? Hva er rollen til det kuratoriske, og kan den eksperimentelle refleksjonen få plass i museene, parallelt med et fokus for de langsiktige perspektivene i forskningen?

Vår fjerde gjest i denne samtaleserien er Laura Raicovich, en New York-basert skribent og kurator, som tar opp hvordan museer ser på sin ekspertise vis-a-vis den ekspertisen publikum besitter i samtale med Tone Hansen.

Tid: 10. apr kl. 19:00
Sted: Toppsalen på MUNCH

Opptak av samtalen under.

Samtale med Laura Raicovich

Vår tredje gjest i denne samtaleserien er Elvira Dyangani Ose, direktør for Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), som vil snakke om et «radikalt offentlig» museum i samtale med Tone Hansen.

Tid: 15. feb kl. 18:00
Sted: Toppsalen på MUNCH

Opptak av samtalen under.

Samtale med Elvira Dyangani Ose

Vår andre gjest i denne samtaleserien er Manuel Segade, direktør ved Reina Sofía, som vil adressere spørsmålet om hvordan store institusjoner kan operere på en bærekraftig måte med transparens og omsorg, i samtale med Tone Hansen. 

Tid: 24. jan kl. 19:00
Sted: Toppsalen på MUNCH

Opptak av samtalen under.

Manuel Segade, direktør på Museo Reina Sofia

Samtale med Manuel Segade.

Vår første gjest i denne samtaleserien er Ann Demeester, direktør for Kunsthaus Zürich. Hun vil ta for seg rollen til det kuratoriske i museer, i samtale med MUNCHs direktør Tone Hansen.

Tid: 6. desember 2023, kl. 19:00
Sted: Toppsalen, MUNCH

Opptak fra samtalen under.

Samtale med Ann Demeester.

Ulike aktører i Oslo inngår i programmeringen, deriblant, UKS (Unge Kunstneres Samfund), Office for Contemporary Art Norway (OCA), Nitja, Fotogalleriet, Kunstnernes Hus, Podium, Oslo Kunstforening og Norsk Kuratorforening.