Sandra Mujinga. Foto: Sjur Einen Sævik

SOLO OSLO Sandra Mujinga

I den første utgaven av SOLO OSLO, en del av MUNCHs satsning på samtidskunst, utforsker kunstner Sandra Mujinga betydningen av skygger i en utstilling inspirert av science fiction, posthumanistisk teori og tegneseriehelter. I sitt formidlingsprosjekt løfter Zeenat Amiri frem en alternativ betrakterrolle i museet, som ikke handler om å kunne, men om å erfare.

Utstilling

10. etg
22.01.2022 – 03.04.2022

SOLO OSLO er en serie soloutstillinger på MUNCH, der samtidskunstnere og formidlere tidlig i karrieren får en mulighet til å utvikle sin praksis. I den aller første utgaven har vi invitert kunstner Sandra Mujinga (f. 1989) og formidler Zeenat Amiri (f. 1988), som begge undersøker spørsmål knyttet tilhørighet og fremmedfølelse i arbeidet sitt.

I dagens digitale kultur, der livene våre spores og dokumenteres i detalj, kan det være vanskelig å gjemme seg bort. Samtidig byr internett på uendelige muligheter for omskaping og manipulasjon; til å skjule seg bak avatarer eller klone seg selv på sosiale medier. I sin første soloutstilling på MUNCH, tar Mujinga utgangspunkt i ny teknologi når hun undersøker betydningen av skygger og vekslingen mellom synlighet og usynliggjøring. I et av museets mest spektakulære rom, med hele åtte meter under taket, vil en rekke monsterlignende skulpturer projisere levende bilder av en avatarfigur på delvis gjennomsiktige glassvegger. Publikums skygger blander seg med figurens, som er inspirert av tegneseriehelter, science fiction og det kunstneren selv kaller «spekulative dyphavsskapninger». Figuren kan beskrives som «post-human»: den er verken dyr eller menneske, ekte eller imaginær, men veksler mellom disse tilstandene. Hele utstillingen er badet i Mujingas karakteristiske grønne lys, som skaper en fremmedgjørende, nesten utenomjordisk stemning i utstillingssalene.

I sitt formidlingsprosjekt løfter Zeenat Amiri (f. 1988) frem en alternativ betrakterrolle, som ikke handler om hva man kan, men heller om å erfare. Amiri har jobbet tett med Salam, organisasjonen for skeive muslimer i Norge, om betrakterrollen i museet. Gjennom samtaler og spørreundersøkelser har hun utforsket hva som skal til for at unge voksne med flerkulturell bakgrunn og andre med et blandet forhold til kunstrom,  skal ha en god kunstopplevelse når de besøker en utstilling. Resultatet av dette kartleggingsarbeidet er et formidlingsprosjekt som handler om å ta plass og stole på sin egen stemme i møte med samtidskunsten.

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer