The Great Adventure of Material World © 2019 Lu Yang

MUNCH Triennale Maskinen er oss

I den aller første utgaven av MUNCH Triennale utforsker vi teknologiens rolle i dagens og morgendagens samfunn.

Utstilling

3. etg
01.10.2022 – 11.12.2022

Vi mennesker formes av våre omgivelser. I dag lærer vi verden å kjenne gjennom teknologi. Den organiserer hverdagen vår og gjennomsyrer våre sosiale liv. Når vi er pålogget hele døgnet, hvor går egentlig skillet mellom menneske og maskin? I denne utstillingen viser vi verk av kunstnere som på ulikt vis reflekterer over hvordan ny teknologi påvirker oss, både som enkeltmennesker og felleskap.

Dette er den første utgaven av MUNCH Triennale – en gruppeutstilling som skal lanseres i ny form hvert tredje år. Et samfunnsaktuelt tema utarbeides til hver nye utgave. I år er temaet teknologiens rolle i dagens samfunn, og utstillingens undertittel er hentet fra A Cyborg Manifesto av Donna Haraway, opprinnelig publisert i 1985.

MUNCH ønsker å være en sterk og synlig arena for nye kunstuttrykk, og triennalen er del av museets ambisiøse satsning på samtidskunst. Utstillingens internasjonale profil bidrar til å støtte opp under både lokale og nasjonale kunstscener, og setter norske kunstnerskap i dialog med en global samtidskunstscene.

Bildet over: The Great Adventure of Material World © 2019 Lu Yang

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer