I villskapens øye

Opplev noen av historiens mest betydningsfulle kunstnere, som Salvador Dalí, Auguste Rodin, Louise Bourgeois og Pablo Picasso, i en utstilling som utforsker det ubevisstes grenseløse billedverden.

Utstilling

3. etg
12.02.2022 – 08.05.2022

I 1930 ble Edvard Munch rammet av en øyesykdom, som midlertidig blindet ham på det ene øyet. I denne perioden laget han en rekke abstrakte og symbolske arbeider inspirert av synene sykdommen fremkalte på netthinnen. I utstillingen I villskapens øye bygger disse arbeidene bro mellom to radikale kunstbevegelser, som begge utforsket ideen om det ubevisste med mål om å etablere et nytt begrep om mennesket.

Munch knyttes gjerne til symbolismen, en bevegelse innen litteratur og billedkunst som oppsto i 1880-årene. Preget av datidens interesse for åndelighet og psykologi, og i protest mot realistiske gjengivelser av virkeligheten, vendte disse kunstnerne oppmerksomheten mot det ubevisste sjeleliv.

Noen tiår senere, i 1924, skrev den franske poeten André Breton «Det surrealistiske manifest». Her tok han til orde for at kunsten skulle omskape samfunnet gjennom en forening av drøm og virkelighet. For å lykkes måtte kunstneren fri seg fra rasjonalitet og moral, og søke det ubevisstes grensesprengende kraft. Dette skulle åpne for en ny forståelse av egen erfaring og identitet.

I villskapens øye retter vi oppmerksomheten mot surrealismens forhold til noen av symbolismens mest sentrale kunstnere, som Paul Gauguin, Odilon Redon, August Strindberg, Edvard Munch og Auguste Rodin.

Med ideen om det ubevisste som omdreiningspunkt, tar vi publikum ned i de dypere lagene av menneskesinnet, der fornuft og moral må vike for drømmer, primitive drifter og urovekkende begjær.

Gjennom ulike tematiske perspektiver og en rekke medier, kaster utstillingen nytt lys på surrealismens nære fortid. Den viser også hvordan symbolismens ideer og kunstneriske uttrykk kan forstås gjennom noen av 1900-tallets mest betydningsfulle kunstnere, deriblant Salvador Dalí, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Max Ernst, Dora Maar, Joan Miró, Claude Cahun, Hans Bellmer, Unica Zürn og Louise Bourgeois.

Utvalgte verk

Max Ernst, Uten tittel. Collage og gouache på papir, 1921. Foto © Florent Chevrot

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer