Edvard Munch: Kleopatra og slaven. Olje på lerret, 1916-1920. Foto © Munchmuseet

Gi meg et navn

Kan Edvard Munchs bilder av Sultan Abdul Karem hjelpe oss å forstå våre egne fordommer?

Utstilling

MUNCH, Tøyen
Vises til 15.08.2021

Med denne utstillingen retter vi fokus mot fortidens forestillinger om etnisitet og rase, og aktualiserer museets egen rolle i lys av vår tids spørsmål omkring rasisme, identitet og mangfold.

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer