Informasjon om visning av Skrik 4. – 10. mars

Hvilket årstall ble Skrik-maleriet egentlig malt? Vi skriver i dag 1910(?), fordi vi faktisk ikke vet med sikkerhet når Edvard Munch malte akkurat denne versjonen. Nå tas et av verdens mest kjente verk ned i en kort periode fra sin faste plass på MUNCH, for nettopp å finne ut av dette.

På MUNCH vises alltid tre versjoner av Edvard Munchs Skrik – et maleri, en tegning og et trykk. Disse rullerer på visningstid i løpet av dagen, og mens én versjon vises, hviler de andre to i mørket.

I den perioden maleriversjonen er nede, vil publikum få den unike muligheten å oppleve de to andre versjonene samtidig.

Maleriet tas ned i perioden fra 4. mars til og med 10. mars

 Les mer om Skrik-versjonene og Skrik-rommet her .

Edvard Munch, Skrik. Tempera og olje på ugrundert papp, 1910?. Foto: Munchmuseet.

To versjoner av Edvard Munchs Skrik: Litografi, 1895 / Fargestift på papp, 1893. Foto © Munchmuseet

Hvorfor skal Skrik-MALERIET UNDERSØKES?

Det finnes to malte versjoner av Skrik, hvorav ett befinner seg i MUNCHs samling. Dette  maleriet er ikke datert av kunstneren. I likhet med Nasjonalmuseets versjon av Skrik, har det tradisjonelt blitt datert til 1893. Dateringen av Munchmuseets Skrik-maleri har blitt diskutert siden 1970-tallet og det har blitt lagt frem en rekke ulike argumenter som kan tilsi at maleriet ble malt senere, enten i 1906, 1910 eller mellom 1915-18. Dagens datering, 1910 (?), ble satt av Gerd Woll i forbindelse med utarbeidelsen av en verkskatalog over alle malerier av Edvard Munch, publisert i 2008. Spørsmåltegnet bak dateringen understreker at den er usikker og at det trengs mer forskning for å kunne gi en sikrere datering. 

I samarbeid med forskere fra Universitetet i Antwerpen og HIROX Europe, vil MUNCH benytte seg av nye metoder som gjennom detaljerte undersøkelser av pigmenter og malingslag kan gi ny kunnskap om når maleriet ble malt. 

 Undersøkelsene innebærer at Skrik må skannes av forskjellige maskiner i flere dager – en kompleks prosess som krever at verket må temporært flyttes til museets konserveringsatelier.