Den kulturelle skolesekken

Vi tilbyr et fast opplegg gjennom DKS.

Kjenner du Munch? er et fast tilbud til 7. trinn gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) i Oslo. Hvert skoleår deltar ca. 6500 skoleelever i prosjektet på Munchmuseet.

Elevene oppholder seg på museet i to timer. Besøket starter med en introduksjon ved museets kunstformidlere før elevene går på egenhånd i utstillingen og diskuterer kunsten med turpartneren sin. Klassen samles i utstillingen for en felles oppsummering sammen med kunstformidler, før den går til verksted. På verkstedet arbeider elevene sammen i små grupper og lager et produkt basert på opplevelsen i utstillingen. Munchmuseets overordnede mål er at elevene skal ha gode estetiske erfaringer i museet, og de skal få erfaring med visuelle utrykk, og hvordan kunsten kan bidra til undring og refleksjon.

Tilbudet for skoleåret 2019-20 er nå avsluttet, og vi forbereder opplegget for det nye museet i Bjørvika.

Om Den kulturelle skolesekken (DKS)

DKS skal sikre et profesjonelt kunst- og kulturtilbud til alle elever i grunnskolen. Det skal legges til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Målet er å bidra til å utvikle en helhetlig og bevisst innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Her finner du mer info og turneplaner til DKS i Oslo

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer