Museumspraktikant

Mange nyutdannete kunsthistorikere som har lyst til å arbeide ved museum opplever at det kan være vanskelig å skaffe seg museumserfaring. MUNCH ønsker nå å slå et slag for den kunstfaglige nyrekrutteringen til museumsfeltet ved å opprette to praktikantstillinger, hver med varighet to år.

rogrammet retter seg mot personer med masterutdannelse eller doktorgrad innen kunsthistorie eller andre relevante fagfelter. Gjennom to år får man bred og variert museumserfaring i form av arbeidsoppgaver som konservatorer/kuratorer ved museer typisk utfører. Praktikanten vil få oppfølging underveis og samtidig arbeide selvstendig. Oppgavene vil spenne fra samlingsforvaltning til deltagelse i utstillingsprosjekter og formidlingsoppgaver.
 
Dette skal i neste omgang kvalifisere til å kunne å søke kunstfaglige stillinger ved museer eller andre kunstinstitusjoner.  Den toårige praksisen kan også brukes for å bli autorisert som konservator/førstekonservator fra Norsk museumsforbund.
 
De to stillingene er fulltid og vil ligge i avdeling Utstilling og samling som p.t. består av rundt 12 ansatte. De fleste i avdelingen er kunsthistorikere av utdannelse og arbeider med samlingsforvaltning, kuratering, forskning og formidling. Avdelingen har ansvar for den kunsthistoriske forvaltningen av museets unike samling, som består av rundt 27.000 verk av Edvard Munch samt Stenersensamlingen. Museets forskningsbibliotek ligger også til avdelingen. Som praktikant vil du  bli del av et dynamisk og spennende fagmiljø i et kunstmuseum i rivende utvikling.

Les mer og søk på stillingen her

Søknadfrist: 23.01.2022

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer