Leder forskningssenter

Er du den rette til å lede MUNCHs nye forskningssenter? Vi ønsker å styrke Munch-forskningen lokalt, nasjonalt og internasjonalt og etablerer derfor et selvstendig forskningssenter under tittelen Centre for Munch Studies. Som del av dette arbeidet søker vi etter en ny leder for senteret.

En av museets viktigste oppgaver er å utvikle og spre kunnskap om Edvard Munch og hans kunst.

Centre for Munch Studies skal ta en tydelig posisjon som nyskapende forsknings- og kunnskapsinstitusjon, både i den nasjonale og internasjonale museums- og kunstverden.

Forskningssenteret skal bidra til annerkjennelse av Munch-forskningen, og ha tilstedeværelse nasjonalt og internasjonalt gjennom forskningsprosjekter, publikasjoner, nettverk og konferanser.

Som forvalter av den største Munch-samlingen i verden, har MUNCH et unikt utgangspunkt for å motivere utviklingen av morgendagens Munch-forskning. Forskningssenterets strategi og arbeid vil besluttes av et internasjonalt faglig råd, og senteret vil operere autonomt i forhold til museets forskningsvirksomhet.

Vi søker etter en person som kan lede etablering og drift av forskningssenteret. Du evner å skape effektive rammeverk, solide nettverk og etablere fruktbare samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører.

Les mer og søk på stillingen her

Søknadsfrist: 30.01.2022

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer