Konservator/førstekonservator i modernisme

Om stillingen
Edvard Munchs kunstnerskap utgjør fundamentet for Munchmuseets samlinger og utstillingsprogram. Med dette som utgangspunkt er modernismen i bred forstand ett av museets tre kunstneriske nedslagsfelt. Museets program for moderne kunst plasserer Edvard Munch i en kunsthistorisk kontekst, men åpner også opp for bredere perspektiver på modernismen. 

Ambisjonene for utstillingsprogrammet på MUNCH er at det skal skape engasjement hos vårt publikum gjennom å være nyskapende, mangfoldig og utfordrende. Våre utstillinger skal holde et høyt kunstfaglig og kuratorisk nivå, og gjøre oss markante på den internasjonale kunstscenen og MUNCH til et av Nord-Europas mest attraktive kunstmuseer. Med vår satsning på modernisme skal vi legge til rette for monografiske utstillinger med betydelige kunstnere fra denne perioden, så vel som historiserende og tematiske utstillinger som reiser kritiske spørsmål omkring den moderne kunstens historie og Munchs plass i denne historien. Museets utstillinger innen dette området skal hovedsakelig være forskningsbaserte. 

Vi søker en erfaren kurator med spesialkompetanse innen nordisk og/eller europeisk modernisme. Kandidaten bør i sin kuratoriske og kunsthistoriske praksis ha utvist nysgjerrighet, høy faglig integritet og evne til nytekning. Kandidaten bør videre ha erfaring med forsking, akademisk publisering og annet diskursivt arbeid, internasjonalt samarbeid, så vel som en god evne til nettverksbygging. Som kurator vil man inngå i museets kuratorgruppe og være en sentral aktør i utviklingen av museets program samt gjennomføring av utstillinger.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeidelse av forslag til utstillinger og andre kunstprosjekter med hovedvekt på modernisme
 • Kuratoransvar for utstillinger og andre typer kunstprosjekter i museets utstillingsprogram, i tett samhandling med museets ulike fagmiljøer
 • Forske og publisere innenfor sitt fagfelt
 • Bistå i museets formidling overfor fagfelt, publikum og media
 • Medansvarlig for den kunsthistoriske forvaltningen av museets samling
 • Holde seg oppdatert på sitt fagfelt og dele kunnskap og nettverk internt på museet

Kvalifikasjoner
Nødvendig:

 • Mastergrad, hovedfag eller magistergrad i kunsthistorie eller annet relevant fagområde
 • Spesialkompetanse innen nordisk og/eller europeisk modernisme
 • Erfaring fra kunstmuseum eller annen kunstinstitusjon
 • Kuratorerfaring, spesielt innen modernisme – portfolio bør legges ved søknad
 • Et bredt nettverk i kunstfeltet lokalt, nasjonalt og internasjonalt 

Ønsket:

 • Doktorgrad eller førstekonservator-kompetanse godkjent av NMF i kunsthistorie eller annet relevant fagområde
 • Kunsthistorisk publisering og forskningserfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk (det er ikke et krav at man kan norsk når man starter i jobben, men at man lærer det i løpet av to år)

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og initiativrik
 • Omsorgsfull og med fokus på mangfold og inkludering
 • Ønske om faglig utvikling
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert, systematisk og gjennomføringssterk
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende rolle i en institusjon i utvikling
 • Et variert og engasjert fagmiljø
 • Oslo kommunes gunstige pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Faglig og personlig utvikling
   

MUNCH ønsker å representere et tverrsnitt av befolkningen, og alle kvalifiserte personer oppfordres til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell legning, alder eller funksjonsevne. MUNCH er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Før ansettelse må politiattest fremlegges og bakgrunnssjekk gjennomføres.

Søk på stillingen her.

MUNCH er blant Nord-Europas mest besøkte museer. Museet rommer den største samlingen av den verdenskjente norske kunstneren Edvard Munch (1863-1944). Med over 28 000 verk i samlingen, inkludert 1100 malerier, 18 000 trykk og 7000 tegninger, gir MUNCH et omfattende og fascinerende innblikk i Edvard Munchs liv og kunstneriske arv. Museet rommer også andre samlinger, deriblant samlingen etter Rolf Stenersen, hvor hovedvekten ligger på norsk modernisme. MUNCH er også et museum for samtidskunst og en arena for performance og konserter – samt et spennende program for barn og ungdom. Vi har i dag over 200 ansatte.