Pilvi Takala

Admirer (2019)

Verket består av kunstnerens korrespondanse med et anonymt nettroll som truet med å torpedere Takalas kunstneriske karriere og som uttrykte en tydelig kvinnefiendtlig holdning. Takala forsøkte en original tilnærming: å gå i dialog med trollet og skissere opp en rekke regler og mål for kommunikasjonen. Verket viser begge parters agens i denne prosessen og kommenterer anonymitet, kunstnerens etikk og hvordan å håndtere trakassering som ikke lar seg rettsforfølge.

Pilvi Takala (f. 1981, Finland, basert i Berlin, Tyskland / Helsinki, Finland) jobber med video og performance. Takalas videoverk er resultatet av research over lengre tid og performative inngrep der hun går inn i spesifikke miljøer for å stille spørsmål ved normative regler og sannheter tilknyttet adferd.

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer