Helle Siljeholm

Bestillingsverk (2022)

I skulpturen undersøker Helle Siljeholm blokkjedeteknologi (teknologien bak blant annet Bitcoin, NFTs og det hypotetiske nye internettet, Web3) som poetisk konsept og fysisk form. Transparens, trygghet, konsensus og desentralisering i distribuerte nettverk er grunnlaget for blokkjedeteknologi. Siljeholm simulererte dette ved å be ulike mennesker sende henne trepinner som hun senere knyttet sammen til et slags tre med stamme og grener av kobber, et essensielt materiale i alle former for elektrisk teknologi. Verket visualiserer usynlige strukturer der økologi, teknologi og det sosiale kobles sammen.

Helle Siljeholm (f. 1981, Norge, basert i Oslo, Norge) er kunstner og koreograf. Hun har vært aktiv som danser og koreograf siden 2003, og kunstpraksisen hennes involverer film, installasjon, skulptur, koreografi og performance. Felles for mange av prosjektene hennes, som ofte involverer omfattende samarbeid, er at verkene ønsker å fungere som mangfoldige, poetiske, fysiske og sosiale plattformer for individuelle og kollektive forestillinger om fortid, fremtid og nåtid.

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer