Gillian Brett

Smart Food: better for you and the planet (2018–)

Hvordan brødfø en ny type kybernetiske mennesker? Med smartmat, selvfølgelig – kebab og pølse med elektroniske komponenter innbakt i harpiks. Dette er fremtidens fastfood og del av Gillian Bretts pågående skulpturserie, Smart Food, som drar vår tidsalders besettelse av ernæring, lettvinthet og det å kunne yte maksimalt, til en absurd konklusjon der «microchips» også får en helt ny betydning.

Gillian Brett (f. 1990 Frankrike, basert i Marseille, Frankrike) analyserer det skjøre og kompliserte forholdet mellom mennesker og teknologi og reflekterer over hvordan dette forholdet former måten vi ser verden på. Installasjonene hennes inkluderer ofte uvanlige, absurde og poetiske representasjoner av teknologiske og mekaniske dingser, tatt ut av konteksten du vanligvis ser disse komponentene i.

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer