Cameron MacLeod & Magnhild Øen Nordahl

Two Rocks do not Make a Duck (2022)

Fra lobbyen på MUNCH med utsikt til lokalmiljøet i Bjørvika opplever du dette bestillingsverket gjennom VR-briller. I det virtuelle fjordlandskapet finnes ingen bygninger eller menneskeskapte gjenstander, og ved å løfte på steinlignende skulpturer kan du skape endringer i naturen som skiftende årstider, overganger mellom flo og fjære og natt og dag.

Cameron MacLeod (f. 1975 Canada, basert i Bergen, Norge) lager kunstverk i form av funksjonelle teknologiske løsninger som fremkaller refleksjon rundt forholdet mellom teknologiske trender og kulturelle skifter. Han er interessert i fjern og nær fremtid samt alternative fortider. McLeod har utviklet Curatron, et digitalt redskap som gjør kunstnere til anonyme medkuratorer for utstillinger de selv er med i, og er medstifter og direktør for de kunstnerdrevne søsterorganisasjonene Platform Stockholm og Aldea.

Magnhild Øen Nordahl (f.1985 Norge, basert i Bergen) bruker skulpturformatet for å undersøke hvordan den komplekse sanseverden oversettes til abstrakte konsepter. Hun er interessert hvordan abstraksjoner i naturvitenskap, teknologi og 3D-modellering styrer vårt blikk på verden og hvordan vi bygger den. Sammen med McLeod er hun medstifter av det kunstnerdrevne Aldea Senter for Samtidskunst, Design og Teknologi.

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer