Ayatgali Tuleubek & Michael Rahbek Rasmussen

Tulips for Algernon (2022)

Dette mausoleet – en paviljong i glass og marmor utenfor MUNCH – danner en lukket krets der de abstrakte og ugjennomsiktige kreftene involvert i finansspekulasjon omdannes til varme slik at tulipanene inne i mausoleet kan vokse.

Kjernen i denne kretsen er en spekulativ datamaskin som prosesserer algoritmer av det kunstig intelligente slaget, et arbeid som er veldig resurskrevende i strømforbruk.

Ayatgali Tuleubek (f. 1985, Kazakhstan og basert i Oslo, Norge) arbeider med teknologi i vid forstand. Han undersøker symbolske strukturer som formes og skapes av teknologi og hvordan teknologien påvirker sanselige erfaringer, blir en del av kulturen vår og endrer subjektivitet. I praksisen hans tester han hele tiden forskjellige strategier og benytter ulike kunstneriske medier for å gjøre dette.

Michael Rahbek Rasmussen (f. 1984, Danmark og basert i Oslo, Norge) jobber primært med installasjon, maleri og skulptur. Han er interessert i hvordan ulike infrastrukturer og systemer endres og ringvirkninger av dette. Dette utforskes ofte gjennom dynamiske prosesser og forgjengelige materialer i kombinasjon med materialer fra industri.

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer