Stillbilde fra Edvard Munchs film, 1927. © Munchmuseet

Kunstprat for medlem: Munch-serien

Bli med bak kulissene i utstillingene, og kom tett på Edvard Munchs liv og virke. Hver kunstprat tar for seg et nytt tema knyttet til en av samlingsutstillingene på MUNCH.

Arrangement

Festsal
08.02.2023 18:00
12.04.2023 18:00
21.06.2023 18:00

Dørene åpner 17:30 
Arrangementsstart 18:00  

Edvard Munch ble selv aldri ferdig med å utforske kunstens muligheter. På samme måte inviterer vi publikum til å oppdage og gjenoppdage ham i nye rammer på MUNCH. Bli kjent med en av modernismens viktigste kunstnere på nye måter – eller for aller første gang. 

I denne nye kunstpratserien for medlem får du innsikt i arbeidet med våre utstillinger fra ulike perspektiv på museet: Møt kuratorer, konservatorer, registrarer og formidlere som forteller om sine fagfelt i møte med Munchs kunst.  Det blir nytt tema for hver kunstprat, som du kan lese nærmere om under: 

KUNSTPRAT 8. FEBRUAR:
ET MØTE MED INNTIL

Bli med på en kunstprat der du får høre om Munchs fascinerende verden av tresnitt, og hvordan utstillingen Inntil ble til. I denne samtalen kommer du tettere på Munch som person og hans kunstnerskap: Tresnittet gir oss innblikk i hvordan Munch fant en form som tillot en spontan og uforutsigbar dynamikk mellom kunstner og materiale, mellom det levende, ukontrollerbare treverket, papiret, trykksverten, og den fysiske trykkeprosessen. 
 
Grafikk utgjør en svært viktig del av Edvard Munchs samlede produksjon, og mange hevder at det er i tresnitt-teknikken at han utforsket og eksperimenterte friest. Munch laget ca 150 tresnittmotiver, og museet har den største samlingen av de originale trykkplatene. Visste du at det i tillegg finnes 36 plater med oppskåret eller opptegnet motiv uten avtrykk? Kombiner samtalen med en tur i utstillingen Inntil, der vi tillater oss å utforske det kunstneriske potensialet til en av de uferdige platene. 
 
Ute Falck er en internasjonalt utdannet kunsthistoriker som brenner for grafikk. Etter sin doktorgradsavhandling ved University College London og flere år ved British Museums kobberstikkabinett, har hun siden 2011 arbeidet som førstekonservator og kurator ved MUNCH, med fokus på Edvard Munchs kunst på papir. Siden mai 2022 har hun også ledet museets arbeidsgruppe for samlingspresentasjonen. Falck kuraterte bl.a. Edvard Munch – Arbeider på papir (2013, i samarbeid med Magne Bruteig), Med lukkende øyene – Gauguin og Munch (2018), og flere deler av samlingspresentasjonen på MUNCH (2021).

Tove Sørvåg er konseptutvikler formidling på MUNCH. Hun har én mastergrad i kunsthistorie fra Universitet i Bergen (2009), og én mastergrad i kuratorpraksis fra Universitetet i Bergen (2019). Sørvåg har vært ansatt på MUNCH siden 2015. Hun sitter i museets arbeidsgruppe for samlingspresentasjon, jobber med utvikling av utstillinger og formidlingsprosjekter og bidrar til museets forskning på formidling. Sørvåg har ansvar for Kom Tenk Med Oss! -serien, hvor samtidskunstnere inviteres inn til å skape store og omsluttende kunstprosjekter for barn som besøker museet, utstillingen Hjernelabyrinten (2022) var første iterasjon i denne serien. 

Kunstprat 12. april:
Et møte med Skygger

Ekely var Munchs siste atelier og hjem. Villaen ble revet i 1960, men innholdet dannet utgangspunktet for MUNCHs samling. Hva forteller objektene fra Ekely oss, og hvordan bringer de oss nærmere personen Munch? I denne samtalen får du høre om utstillingen Skygger og hvordan vi arbeider med interaktive objekter og omsluttende teknologi for å formidle Edvard Munchs liv og tid på nyskapende vis.  

Nikita Mathias er senior konseptutvikler på MUNCH, og utvikler utstillinger og digitale opplevelser for et bredt publikum. Han leder Publikumslaben, en tverrfaglig produksjonsmodell som skaper teknologibaserte opplevelser. Videre bidrar Mathias til museets strategiutvikling, forskning og generelle programmering. Hans akademiske bakgrunn er kunsthistorie, medievitenskap og estetikk, og hans doktorgradsavhandling om naturkatastrofers visuelle historie ble publisert ved Amsterdam University Press i 2020.

Ute Falck er en internasjonalt utdannet kunsthistoriker som brenner for grafikk. Etter sin doktorgradsavhandling ved University College London og flere år ved British Museums kobberstikkabinett, har hun siden 2011 arbeidet som førstekonservator og kurator ved MUNCH, med fokus på Edvard Munchs kunst på papir. Siden mai 2022 har hun også ledet museets arbeidsgruppe for samlingspresentasjonen. Falck kuraterte bl.a. Edvard Munch – Arbeider på papir (2013, i samarbeid med Magne Bruteig), Med lukkende øyene – Gauguin og Munch (2018), og flere deler av samlingspresentasjonen på MUNCH (2021). 

Kunstprat 21. juni:
Et møte med Skrik  

Skrik er et av Edvard Munchs mest kjente motiver. Visste du at det ikke bare finnes ett Skrik? Og at de materialvalgene til Munch gjør at vi må passe ekstra godt på to av versjonene museet eier?

I denne tredje kunstpraten forteller kurator Trine Otte Bak Nielsen og konseptutvikler formidling Tove Sørvåg om hvordan museet jobbet frem, og til slutt landet på, den nye måten å presentere et av våre mest ettertraktede verk. Det blir en samtale om utfordringene museet står overfor i fremvisningen av Skrik, preget av å finne den riktige balansen mellom presentasjon for dagens publikum – og bevaring for fremtidens generasjoner. 

Trine Otte Bak Nielsen er Cand. Philol. i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo med en hovedfagsoppgave om Edvard Munchs bademotiver fra Warnemünde (2006). Hun har vært ansatt ved Munchmuseet siden 2014, der hun har vært kurator for utstillinger som Satyricon & Munch (2022), Uendelig (2021), Monumental (2021), Måneoppgang. Marlene Dumas & Edvard Munch (2018) og Vigeland+Munch. Bak mytene (2015). Nå jobber hun med utstillinger der Francisco de Goya (høst 2023) og Edvard Munchs forhold til natur (sommer 2024) står i sentrum.

Tove Sørvåg er konseptutvikler formidling på MUNCH. Hun har én mastergrad i kunsthistorie fra Universitet i Bergen (2009), og én mastergrad i kuratorpraksis fra Universitetet i Bergen (2019). Sørvåg har vært ansatt på MUNCH siden 2015. Hun sitter i museets arbeidsgruppe for samlingspresentasjon, jobber med utvikling av utstillinger og formidlingsprosjekter, og bidrar til museets forskning på formidling. Sørvåg har ansvar for Kom Tenk Med Oss!-serien, hvor samtidskunstnere inviteres inn til å skape store og omsluttende kunstprosjekter for barn som besøker museet, utstillingen Hjernelabyrinten (2022) var første iterasjon i denne serien. 

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer