Åpning av MUNCH flyttes til 2021

Publisert: 09.09.2020. Sist endret: 03.03.2021

Den planlagte åpningen av MUNCH høsten 2020 må utsettes til våren 2021 på grunn av gjenstående arbeide og manglende overtakelse av bygget til  Kultur- og idrettsbygg fra entreprenør.

Utsatte leveranser av brann- og sikkerhetsdører, sentrale driftssystemer samt Covid-19 har medført en forsinket overtakelse av nye MUNCH fra ansvarlig entreprenør til byggherre.

-  Vi er forsinket, men samtidig godt i gang med å løse de utfordringene vi har opplevd med ytelse og stabil drift knyttet til klimasystemene i bygget, sier prosjektdirektør i Kultur- og idrettsbygg, Per Egil Steen.

Det nye museet har et avansert klimasystem for å ivareta kravene til oppbevaring og utstilling av kunst. Testing og innregulering av klimasystemene er ikke ferdigstilt, og kontrakts-kravene stabil drift er per nå ikke oppfylt.

- Vi følger opp leverandøren tett, og samarbeider for å finne gode løsninger, sier Per Egil Sten, og understreker at Kultur- og idrettsbygg vil overta bygget fra entreprenør når klimasystemene er dokumentert stabile.

Nytt museumsbygg skal gi optimale forhold for egen og innlånte samlinger. Flyttingen av kunst til det nye museet kan først igangsettes når klimasystemene dokumentert og bekreftet driftssikre.

- Vi forstår godt at nyheten om at nye MUNCH må utsette åpningen er skuffende for mange. Det er den også for oss. Samtidig er det helt avgjørende at temperaturer og luftfuktighet er iht. kravene for oppbevaring og utstilling av kunst, sier direktør Stein Olav Henrichsen ved MUNCH.

MUNCH ser med spenning og forventning frem til å flytte inn i nytt bygg og vil fortsatt holde åpent for gode kunstopplevelser digitalt og på Tøyen mens de venter på det nye museet i Bjørvika.

- Det nye museet blir fantastisk med både våre egne samlinger, og internasjonale utstillinger av verdensformat, sier Stein Olav Henrichsen, direktør ved MUNCH.

MUNCH forvalter Edvard Munchs kunst som regnes som Norges viktigste bidrag til den globale kulturarven.

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer