Den kulturelle skolesekken

Vi tilbyr et fast opplegg til 7. trinn gjennom DKS.

MUNCH på Tøyen tilbyr dette skoleåret et DKS-tilbud der vi bruker temaet mot som en inngang til Edvard Munch og kunstnerskapet hans. Målet er at temaet kan fungere som en brobygger, som kan gjør kunsten levende og aktuell for elevene som står på terskelen til tenårene.

Edvard Munch oppviste mye mot i hvordan han banet sin egen vei som kunstner og stadig fastholdt og utviklet sin egenart uten å la seg stoppe av kritikk og motgang.

I tilbudet MODIGE MUNCH vil vi fokusere på Munchs vilje til å eksperimentere, hans modige holdning til å utforske nye motiver og metoder i kunsten sin, men også hans utforskende og nysgjerrige innstilling til livet mer generelt, og hans mottakelighet for internasjonale tendenser i samtiden. Hele livet hans var viet til kunsten og kunstpraksisen. Vi ønsker å ta frem den velbrukte klisjeen Mot til å være seg selv og knytte den til elevenes interesser og eget liv. Hva forbinder elevene med å være modig? Elevenes innspill til temaet vil bidra til dialogen om bildene i livesendingen.

 Elevene får et digitalt møte med scenekunstnerne Anders Rummelhoff og Solveig Laland Mohn. 

Tilbudet består av tre deler:

  1. Forarbeid med lærer basert på tilsendt lærerveiledning. Snakke om temaet og foreta billedutvalg.
  2. Livesending i klasserommet. Elevene møter en av de to scenekunstnerne Solveig Laland Mohn og Anders Rummelhoff på skjerm direkte fra Munchmuseets studio inne i utstillingen på Tøyen.
  3. Etterarbeid i klasserommet på skolen.

Praktisk info og påmelding her

Om Den kulturelle skolesekken (DKS)

DKS skal sikre et profesjonelt kunst- og kulturtilbud til alle elever i grunnskolen. Det skal legges til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Målet er å bidra til å utvikle en helhetlig og bevisst innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Her finner du mer info og turneplaner til DKS i Oslo

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer