Den kulturelle skolesekken 2021/2022

Fra 15. november i vi i gang med vårt DKS-tilbud til 7. trinn på MUNCH i Bjørvika.

Gjennom vårt faste tilbud inviterer vi 7. klassene i Oslo inn i det nye museet i Bjørvika og samlingsutstillingen Edvard Munch uendelig. Opplev verdenskjente motiver som Skrik og Madonna, i tillegg til ukjente hovedverk fra museets samling.

Tilbudet inkluderer et besøk i museets nye verksted, hvor elevene skal få lære av Edvard Munchs eksperimentelle prosess, og inspireres til selv å utforske hva som er vakkert, stygt, riktig eller galt.

Tilbudet er tilbudt 7. trinn gjennom Oslo DKS.

Om Den kulturelle skolesekken (DKS)

DKS skal sikre et profesjonelt kunst- og kulturtilbud til alle elever i grunnskolen. Det skal legges til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Målet er å bidra til å utvikle en helhetlig og bevisst innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Her finner du mer info og turneplaner til DKS i Oslo

For å skaffe oss innsikt slik at vi kan skape en best mulig brukeropplevelse, samler vi data om hvordan dere bruker siden vår. Les mer