The Munch, Modernism, and Modernity Conference 2014

23. oktober 2014 - 31. desember 9999

Dialogomvisninger

12. oktober - 30. november

Dialogomvisninger i Gjennom naturen

Søndag 12. oktober kl. 15:

Utstillingen Gjennom naturen er blitt til gjennom dialog mellom forskere ved Naturhistorisk museum og Munchmuseet. Ideen om en slik utstilling har modnet gradvis over flere år, og Naturhistorisk museums tohundreårsjubileum i år har vært en gyllen anledning til å materialisere denne tanken.

Det abrupte møtet mellom de to museenes arbeidsfelt har frembragt en rekke spørsmål omkring forholdet mellom humanistiske og naturvitenskapelige kunnskapstradisjoner, mellom kunst og vitenskap. Kan disse feltene berike hverandre?

Dette vil blant annet bli belyst i en serie dialogomvisninger der forskere fra de to museene tar med publikum i sin samtale om bestemte temaer i utstillingen.

Første dialogomvisning blir søndag 12. oktober kl.15:

Førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum Jørn Hurum og avdelingsdirektør ved Munchmuseet Jon-Ove Steihaug skal blant annet diskutere hva i all verden Skrik kan ha med fossilet Ida å gjøre, og mer generelt: paleontologi, geologi og Edvard Munchs kunst.

 

Søndag 16. november kl. 15

Førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum, Rune Selbekk og dr. art Frank Høifødt diskutere begrepet krystallisasjon som naturfenomen og som metafor i Edvard Munchs kunst og idéverden.

 

Søndag 30. november kl. 15

Professor ved Naturhistorisk museum, Jan Lifjeld og tidligere førdtekonservator ved Munchmuseet Gerd wold diskuterer Seksuell seleksjon, kjønn og Sjalusi  slik det opptrer i naturen og i Edvard Munchs billedverden.

Call for papers

14. november - 14. november

Call for papers

Finito/Non-Finito: Intentionality and the Modern Fragment

This international conference brings together Art Historians, Technical Conservators, Literary Theorists, Musicologists, and others concerned with the issue of unfinish in modern art and culture. Call for papers deadline is May 1.

Klikk her for å lese mer om Call for papers.

Offentlige omvisninger

01. juli - 31. august

Offentlige omvisninger

I hele juli og august tilbys offentlig omvisning på engelsk hver dag kl. 13.00. Deltakelse på omvisning er gratis når du har løst inngangsbillett til museet.
I juli og august tilbys den offentlige omvisningen på norsk hver søndag kl. 14.00 (ellers i året søndager kl. 13).

Private omvisninger
Vi tilbyr omvisning til private grupper, firmaer og andre som ønsker etter avtale. Se priser nedenfor.
 


Preform Administrasjon