I 2013 feirer hele Norge 150-årsjubileet for Edvard Munch (1863–1944), en av de viktigste skikkelsene i moderne kunst.

Den største begivenheten i jubileumsåret er utstillingen «Munch 150», som vises i Nasjonalmuseet og Munch-museet. Utstillingen er den mest ambisiøse presentasjonen av Munchs kunstnerskap noensinne. Med 220 malerier viser den det høyeste antallet av hans hovedverk i vår tid.

Høydepunkter er nesten komplette rekonstruksjoner av Livsfrisen (1902) og Reinhardt-frisen (1906–1907). En av utstillingens ambisjoner er å motivere publikum til å oppdage «sin egen Munch» som en kontinuerlig eksperimenterende, nyskapende og aktuell kunstner.

Èn utstilling - to museer
Utstillingen er delt på to visningssteder. Verk fra 1882–1903 vises i Nasjonalgalleriet, mens arbeider fra 1904–1944 kan oppleves i Munch-museet.

Katalog
Jubileumsutstillingen ledsages av en gjennomillustrert katalog som presenterer nye perspektiver ved Edvard Munch og hans kunst. Alle verk i utstillingen vil være gjengitt. Katalogen vil utgis på norsk, tysk, engelsk, fransk og italiensk og fås kjøpt i museumsbutikkene i Nasjonalgalleriet og munch-museet.

Les mer om utstillingen og jubileumsåret på www.munch150.no. 

Åpningstider i utstillingsperioden

  • Alle dager kl. 10-17 
  • Torsdag 10-19

 

En stor takk til våre viktigste støttespillere som gjør jubileet mulig:


Statkraft
Sparebankstiftelsen DnB NOR
Idemitsu Petroleum Norge
 og Flytoget

 

Oversikt over del II (1904-1944) av utstillingen Munch 150 på Munch-museet:

Preform Administrasjon